O urządzeniu Ondamed

Do wykonywania naszych terapii korzystamy z tego właśnie urządzenia. Ondamed stworzony został przez niemieckich naukowców. Celem zabiegów jest wpływanie falami elektromagnetycznymi na centra regulacji organizmu, które poprzez uruchomienie procesu samoleczenia mają za zadanie doprowadzić zakłócony system do stanu zdrowia.

Wszystkie systemy biologiczne żyją w polu elektromagnetycznym.

Zakłócenia tego pola, wywołane różnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, stanowią praprzyczynę wszelkich niedomagań organizmu. Wspomniane centra regulacji organizmu sterują nim na drodze elektromagnetycznej, reguljąc procesy wewnątrzkomórkowe - odpowiadające za cały metabolizm. W koncepcji terapii ondamed uwzględniono naukowe odkrycia z dziedziny fizyki, neurofizjologii, biocybernetyki i informatyki, jak też doświadczenia konwencjonalnych metod terapii. Wykorzystane jest w tym systemie również zjawisko biorezonansu.

Biorezonans to bezpieczna metoda leczenia

W metodzie tej nigdy nie stwierdzono jakichkolwiek niepożądanych dla organizmu skutków. Wszystkie zabiegi są bezinwazyjne i bezbolesne, nie kolidujące w żaden sposób z konwencjonalnymi metodami leczenia.

Ondamed to certyfikowane urządzenie

Zgodnie z Dyrektywą nr 93/42/EEC System ONDAMED® został zatwierdzony jako urządzenie medyczne klasy IIA w UE. Posiada również certyfikację amerykańskiego FDA jako medyczne urządzenie klasy IIA do neurobiofeedbacku, a także certyfikację KFDA (Korea Food and Drug Administration) w Korei Płd., SFDA (State Food and Drug Administration) w Chinach, ARTG (Australian Register Theraapeutic Goods) w Australii oraz Medical Devices Bureau, Health Canada.